Θεραπεία Πόνου

Στα κέντρα θεραπείας Physiopain η διαχείριση του οξέος και χρόνιου πόνου αποτελούν ένα από τους  βασικότερους μας στόχους. Η βελτίωση και πολλές φορές ίαση του πόνου, η διατήρηση και αύξηση της λειτουργικότητας και η επαναφορά/διατήρηση/βελτίωση της ποιότητας ζωής των ασθενών, είναι οι κύριοι στόχοι που θέτει η πολυδύναμη ομάδα του Physiopain.

Εξειδικευμένοι φυσικοθεραπευτές στη διαχείριση του πόνου, ειδικοί σε θέματα υγείας ψυχολόγοι, η συνδρομή ιατρών-συνεργατών διαφόρων ειδικοτήτων (ορθοπεδικός, φυσίατρος, νευροχειρούργος, ψυχίατρος), ο τελευταίας τεχνολογίας εξοπλισμός και η κλινική εφαρμογή βάσει ενδείξεων (evidence-based practice), αποτελούν τα εχέγγυα της μια επιτυχημένης παρέμβασης.

Η διαχείριση του πόνου στο PHYSIOPAIN ακολουθεί μια ιδιαίτερα μελετημένη και πρωτοποριακή προσέγγιση καθώς στηρίζεται στις αρχές του βιοψυχοκοινωνικού μοντέλου όπου λαμβάνονται υπόψην όλες οι παράμετροι του πόνου του ασθενή και προγραμματίζονται εξατομικευμένα οι απαραίτητες παρεμβάσεις.

Αναλγησία Πόνου

Μια σειρά από ειδικές τεχνικές εφαρμόζονται για την επίτευξη της αναλγησίας όπως:

  • τεχνικές με τη χρήση βελόνας (βελονισμός, ηλεκτροβελονισμός ωτοβελονισμός, τεχνική ξηρής βελόνας),
  • τεχνικές με τα χέρια (χειροπρακτική, οστεοπαθητική, manual therapy, IAST-ergon τεχνική),
  • ειδικές εφαρμογές με υψηλής τεχνολογίας εξοπλισμό (διαμαγνητική αντλία, κρουστικά κύματα /shockwave, tecar therapy)
  • βιοψυχοκοινωνική προσέγγιση με εκπαίδευση του ασθενή για τη πρωτογενή και δευτερογενή πρόληψη των υποτροπών
  • ειδικά προγράμματα θεραπευτικής άσκησης και τροποποιημένης δραστηριότητας για την διατήρηση της καλής κατάστασης και την πλήρη λειτουργικότητα

Η συνεργασία του Physiopain με το Ιατρείο Πόνου του Αρεταίειου νοσοκομείου, την Α’ Αναισθησιολογική Κλινική και την Α’ Ορθοπεδική Κλινική του ΕΚΠΑ καθώς και το ερευνητικό Εργαστήριο Μυοσκελετικής Φυσικοθεραπείας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, τόσο σε κλινικό όσο και σε ερευνητικό επίπεδο, επιβραβεύουν την αναζήτηση μας για τα υψηλά standards παροχής υπηρεσιών υγείας στους ασθενείς μας. Η παραγωγή νέας γνώσης μέσα από τις συνεργασίες και τις δημοσιευμένες μελέτες του Physiopain σε έγκριτα διεθνή περιοδικά, διασφαλίζουν την καλύτερη δυνατή αντιμετώπιση των ασθενών μας στην αιχμή της σύγχρονης αποκατάστασης.