ΕΜΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

Εμβιομηχανικές Μετρήσεις

Κινητική ανάλυση βάδισης

Η Κινητική ανάλυση βάδισης ή κίνησης είναι μια εμβιομηχανική μέτρηση για τη μελέτη της βάδισης και των προσαρμογών του σώματος προκειμένου να βαδίσει ο εξεταζόμενος.

Αποτελείται από πολλαπλές εξετάσεις όπως είναι οι στατικές μετρήσεις , οι δυναμικές μετρήσεις , η μορφολογική εκτίμηση , η κλινική εξέταση και η συσχέτιση με τα συμπτώματα του ασθενή καθώς και διάφορες ανθρωπομετρικές μετρήσεις (π.χ ανισοσκελία , κ.λ.π)

Είναι μια μη επεμβατική ανώδυνη διαδικασία διάρκειας περίπου 1 ώρας όπου ζητείται από τον ασθενή να εκτελέσει απλές εντολές.

Με τη βοήθεια σύγχρονων συστημάτων καταγραφής (δαπεδοεργόμετρο , πλατφόρμα)λαμβάνονται τα απαραίτητα στοιχεία για την κλινική θεραπεία του ασθενή αλλά και οι απαραίτητες μετρήσεις για την εξατομικευμένη κατασκευή ειδικών ορθωτικών πάτων.

Κινηματική Ανάλυση

Η κινηματική ανάλυση (Body Analysis Kapture system – BAK) προσφέρει τη δυνατότητα καταγραφής της ποιότητας κίνησης του ατόμου μοντελοποιώντας την κίνησή του. Είναι μία μη-επεμβατική τεχνική που καταγράφει πληροφορίες για τον εξεταζόμενο είτε σε στάση είτε σε κίνηση μέσω ενός συστήματος βίντεο-καταγραφής με κάμερες, που συγχρονισμένα παίρνει ακριβείς μετρήσεις από όλο το σώμα.

Καταγράφονται ποιοτικά και ποσοτικά χαρακτηριστικά σε σκελετικές δυσμορφίες (λόρδωση, κύφωση, σκολίωση, ανυσοσκελίες) αλλά και δυσμορφίες των άκρων (ραιβά-βλαισά γόνατα, ισχία, βλαισοπλατυποδία).

Διάρκειας περίπου μισής ώρας.

Είναι μια ανώδυνη εξέταση κατά την οποία τοποθετούνται markers (αυτοκόλλητα) πάνω σε προεπιλεγμένα σημεία του σώματος και με τη βοήθεια βιντεοανάλυσης και ειδικού λογισμικού καταγράφονται σημαντικές παράμετροι της κίνησης.

Σχεδιασμός, Κατασκευή & Εφαρμογή Δυναμικών Πελμάτων

  • Οι μετρήσεις που έγιναν συνδυάζονται με τα κλινικά στοιχεία που καταγράφει ο θεραπευτής διαφοροποιώντας και εξατομικεύοντας πλήρως το πρωτότυπο για κάθε εξεταζόμενο.
  • Μέσα από μια πολύπλοκη διαδικασία συνδυασμού των στοιχείων σχεδιάζεται το τελικό τρισδιάστατο ψηφιακό αποτύπωμα του εξεταζόμενου το οποίο είναι μοναδικό για κάθε περίπτωση.

Η τελική εφαρμογή στο παπούτσι του εξεταζόμενου, τυχόν περαιτέρω συμβουλές καθώς και οι οδηγίες χρήσης προκειμένου να αποφευχθούν προβλήματα εξοικείωσης δίνονται από τον θεράποντα σε ξεχωριστή συνάντηση με τον εξεταζόμενο.