ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

Αξιολόγηση – Μετρήσεις

Ανάλυση Ισορροπίας

Πλατφόρμα ισορροπίας και ιδιοδεκτικότητας

Η αξιολόγηση της ισορροπίας και της ιδιοδεκτικότητας αποτελεί σημαντικό στοιχείο της αποκατάστασης σχεδόν σε κάθε ορθοπεδική- τραυματολογική κατάσταση, άλλα και σε νευρολογικές παθήσεις.

Η ισορροπία και η ιδιοδεκτικότητα αποτελεί σημαντικό στοιχείο της ποιότητας ζωής μας, καθώς ερμηνεύεται από την ικανότητα διατήρησης της θέσης μας στατικά, δηλαδή σε μια συγκεκριμένη θέση αλλά και δυναμικά, δηλαδή κατά την διάρκεια κάποιας δραστηριότητας όπως η βάδιση ή μια δραστηριότητα.

Συνεπώς, η σωστή αξιολόγηση της ισορροπίας και της ιδιοδεκτικότητας καθώς και η συνεχής εκτίμηση και καταγραφή αυτών, είναι απαραίτητες διαδικασίες για μια επιτυχημένη θεραπευτική παρέμβαση, καθώς και για την επαναφορά στο φυσιολογικό λειτουργικό επίπεδο του νευρικού συστήματος. Τέτοιες καταστάσεις μπορεί να είναι:

 • Διαστρέμματα
 • Κατάγματα
 • Κακώσεις, θλάσεις μαλακών μορίων
 • Μετεγχειρητικές καταστάσεις (π.χ. συνδεσμοπλαστική προσθίου χιαστού συνδέσμου, αρθροπλαστική, κακώσεις μηνίσκων, χειρουργεία σπονδυλικής στήλης, κ.α.)
 • Νευρολογικά προβλήματα (π.χ. Πάρκινσον, σκλήρυνση κατά πλάκας κλπ)
 • Φυσιολογική διαταραχή λόγω ηλικίας
 • Αθλητές με εγκεφαλική διάσειση

Ποιο το κέρδος από τη καταγραφή των ελλειμάτων και τη στοχευμένη αποκατάσταση;

 • Η συντόμευση του χρόνου αποθεραπείας λόγω της ακριβής εντόπισης των ελλειμμάτων και της συνεχούς παρακολούθησης τους.
 • Η αποτελεσματικότερη μείωση των πιθανοτήτων για τραυματισμό και η πρόληψη των πτώσεων στις αντίστοιχες ηλικιακές ομάδες.
 • Η εξατομικευμένη θεραπεία για το συγκεκριμένο άτομο με βάση την ηλικία, το φύλο, το βάρος, την πάθηση και άλλα ειδικά χαρακτηριστικά του ασθενή, καθώς και ο εντοπισμός ασυμμετριών.
 • Σύγκριση των αποτελεσμάτων πριν και μετά την θεραπεία καθώς και με βάσεις δεδομένων για το άθλημα, δραστηριότητα, φύλλο και ηλικία, καθώς και συνεχή καταγραφή της εξέλιξης.
 • Η επιτυχής επανεκπαίδευση και η πλήρης επιστροφή με το προτεινόμενο πρόγραμμα διατήρησης της λειτουργικότητας του ασθενή/αθλητή στις προηγούμενες δραστηριότητες του.

 

Στο Physiopain Group® με την χρήση συστημάτων σύγχρονης τεχνολογίας (πλατφόρμα μέτρησης ισορροπίας, δαπεδοεργόμετρο, βίντεο-ανάλυση, οπτικο-κιναισθητικά συστήματα, κ.ά) καταγράφουμε αξιόπιστες και έγκυρες μετρήσεις ισορροπίας, κιναίσθησης και ιδιοδεκτικότητας, με στόχο τον ακριβή προσδιορισμό των ελλειμάτων και τη στοχευμένη αποκατάσταση της διαταραχής.

Δυναμομέτρηση

Η ΔΥΝΑΜΟΜΕΤΡΗΣΗ είναι μια σύγχρονη επαναστατική μέθοδος μέτρησης, καταγραφής και αξιολόγησης της δύναμης και αντοχής της μυϊκής ισχύος  ενός αθλητή ή ασθενή, με σκοπό την πρώιμη διάγνωση, αποκατάσταση και παρακολούθηση της πορείας του και της φυσικής κατάστασης.

 

Με το δυναμόμετρο παρέχονται, σε πραγματικό χρόνο, πληροφορίες για λειτουργικές κινήσεις των μελών του σώματος σχετικά με:

 • μυϊκές ανισορροπίες
 • ελλείμματα μυϊκής δύναμης
 • τη σχέση υγειούς και πάσχοντος μέλους
 • τα αποτελέσματα του εξεταζόμενου με τις φυσιολογικές τιμές ή με ειδικές ομάδες πληθυσμών (π.χ αθλητές ποδοσφαίρου, μπάσκετ κλπ)
 • την πρόοδο σε σχέση με τις αρχικές προθεραπείας μετρήσεις

 

Οι πληροφορίες αυτές χρησιμοποιούνται από τον θεράποντα φυσικοθεραπευτή με σκοπό:

 • Την οργάνωση ενός εξατομικευμένου πλάνου θεραπείας & προγράμματος θεραπευτικής άσκησης.
 • Την αξιολόγηση της προόδου του ασθενούς κατά την διάρκεια της αποκατάστασης του.
 • Την ασφαλή επιστροφή στις καθημερινές & αθλητικές δραστηριότητες.

 

Είναι ιδιαίτερα σημαντική η δυναμομέτρηση σε:

 • Προεγχειρητικές – μετεγχειρητικές καταστάσεις (αρθροπλαστικές ισχίου-γόνατος, συνδεσμοπλαστική πρόσθιου χιαστού, κακώσεις μηνίσκων, χειρουργεία σπονδυλικής στήλης κλπ.)
 • Κακώσεις-θλάσεις μαλακών μορίων
 • Κατάγματα-Διαστρέμματα
 • Αθλητικούς τραυματισμούς
 • Νευρολογικές διαταραχές
 • Σύνδρομα υπέρχρησης
 • Μυοσίτιδες-Μυοπάθειες
 • Σαρκοπενία
 • Ακινητοποίηση μέλους μετά από τραυματισμό.

Στο PHYSIOPAIN® group δίδεται η δυνατότητα συνεχούς αξιολόγησης της μυϊκής δύναμης, ισχύος και αντοχής του ασθενούς. Οι μετρήσεις λαμβάνουν χώρα από εξειδικευμένο προσωπικό και με την χρήση του πλέον σύγχρονου εξοπλισμού:

 • Ισοτονικό-λειτουργικό δυναμόμετρο υδραυλικής αντίστασης Tech Trainer.
 • Ισομετρικό δυναμόμετρο Activ 5.

Τα δύο αυτά δυναμόμετρα παρέχουν την δυνατότητα εξατομικευμένης και, συνεχώς, ανατροφοδοτούμενης ενδυνάμωσης-προπόνησης σε λειτουργικά ή/και σε προσαρμοσμένα στην εκάστοτε αθλητική δραστηριότητα, πατέντα κίνησης. Σε βάση personal (one by one) εφαρμόζονται στο PhysioPain προγράμματα αξιολόγησης και προπονήσεις για τους συμμετέχοντες.

Τηλεμετρία

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΙΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ & ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΘΟΔΟ ΤΗΣ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑΣ

Η ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑ είναι μια σύγχρονη επαναστατική μέθοδος μέτρησης, καταγραφής και αξιολόγησης της κινητικότητας της σπονδυλικής στήλης και γενικότερα των αρθρώσεων στο ανθρώπινο σώμα.

Η μέθοδος της Τηλεμετρίας είναι μια εντελώς ανώδυνη, χωρίς κανένα είδος ακτινοβολίας, μη-επεμβατική τεχνική.

Η ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑ χρησιμοποιείται για τη ΜΕΤΡΗΣΗ, ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ, ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ & ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ για:

 • Λειτουργική (ποιοτική και ποσοτική μέτρηση) αξιολόγηση της Σ.Σ
 • Σκολίωση, κύφωση και άλλες δυσμορφίες της Σ.Σ με ποσοτικά στοιχεία ώστε να είναι δυνατή η παρακολούθηση τους σε βάθος χρόνου με αξιόπιστο τρόπο, ΧΩΡΙΣ απαραίτητα ακτινογραφίες
 • Υποκινητικές και υπερκινητικές μονάδες της Σ. Σ
 • Αυχενική, Θωρακική και Οσφυϊκή μοίρα και λοιπές αρθρώσεις
 • Κινησιολογική ανάλυση και μέτρηση του εύρος κίνησης της σπονδυλικής στήλης και άλλων αρθρώσεων
 • Προ-και μετά την θεραπεία μετρήσεις για την επιβεβαίωση και τεκμηρίωση της επιτυχίας της θεραπείας
 • Επιστημονική αξιολόγηση και βιομηχανική ανάλυση της στάσης του σώματος καθώς και τεστ «φορτίου» για προσδιορισμό της μυϊκής δύναμης .

Το δυναμόμετρο ( Tech-Trainer) εκτός από αξιολόγηση μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την εξατομικευμένη προπόνηση /ενδυνάμωση του μυϊκού συστήματος . Σε βάση personal (one on one) εφαρμόζονται στο PhysioPain προγράμματα αξιολόγησης και προπονήσεις για τους συμμετέχοντες.

Πλεονεκτήματα της ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑΣ

 • Λειτουργική (ποιοτική και ποσοτική μέτρηση) αξιολόγηση της Σ.Σ
 • Σκολίωση, κύφωση και άλλες δυσμορφίες της Σ.Σ με ποσοτικά στοιχεία ώστε να είναι δυνατή η παρακολούθηση τους σε βάθος χρόνου με αξιόπιστο τρόπο, ΧΩΡΙΣ απαραίτητα ακτινογραφίες
 • Υποκινητικές και υπερκινητικές μονάδες της Σ. Σ
 • Αυχενική, Θωρακική και Οσφυϊκή μοίρα και λοιπές αρθρώσεις
 • Κινησιολογική ανάλυση και μέτρηση του εύρος κίνησης της σπονδυλικής στήλης και άλλων αρθρώσεων
 • Προ-και μετά την θεραπεία μετρήσεις για την επιβεβαίωση και τεκμηρίωση της επιτυχίας της θεραπείας
 • Επιστημονική αξιολόγηση και βιομηχανική ανάλυση της στάσης του σώματος καθώς και τεστ «φορτίου» για προσδιορισμό της μυϊκής δύναμης .