ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

Αξιολόγηση – Μετρήσεις

Ανάλυση Ισορροπίας

Πλατφόρμα ισορροπίας και ιδιοδεκτικότητας

Η αξιολόγηση της ισορροπίας και της ιδιοδεκτικότητας αποτελεί σημαντικό στοιχείο της αποκατάστασης σχεδόν σε κάθε ορθοπεδική- τραυματολογική κατάσταση, άλλα και σε νευρολογικές παθήσεις

Η συνεχής εκτίμηση και καταγραφή επιτρέπει την επιτυχημένη θεραπευτική παρέμβαση και την επαναφορά στο φυσιολογικό, σε καταστάσεις όπως :

 • Διαστρέμματα
 • Κατάγματα
 • Κακώσεις, θλάσεις μαλακών μορίων
 • Μετεγχειρητικές καταστάσεις (π.χ. συνδεσμοπλαστική προσθίου χιαστού συνδέσμου, αρθροπλαστική, κακώσεις μηνίσκων, χειρουργεία σπονδυλικής στήλης κ.α.)
 • Νευρολογικά προβλήματα

Με την ανάλυση ισορροπίας εξασφαλίζεται:

 • Η επιτυχής επανεκπαίδευση και η πλήρης επιστροφή του ατόμου/ αθλητή στις προηγούμενες δραστηριότητες του χωρίς ελλείμματα ισορροπίας/ ιδιοδεκτικότητας
 • Η εξατομικευμένη θεραπεία για το συγκεκριμένο άτομο με βάση την ηλικία, το φύλο, το βάρος, την πάθηση καιι άλλα ειδικά χαρακτηριστικά του ασθενή
 • Η συντόμευση του χρόνου αποθεραπείας λόγω της ακριβής εντόπισης των ελλειμμάτων

Δυναμομέτρηση

Η ΔΥΝΑΜΟΜΕΤΡΗΣΗ είναι μια σύγχρονη επαναστατική μέθοδος μέτρησης, καταγραφής και αξιολόγησης της δύναμης και αντοχής της μυϊκής ισχύος  ενός αθλητή ή ασθενή, με σκοπό την πρώιμη διάγνωση, αποκατάσταση και παρακολούθηση της πορείας του και της φυσικής κατάστασης.

Με την μέθοδο της δυναμομέτρησης μπορούμε να συγκρίνουμε:

 • τη σχέση υγειούς και πάσχοντος μέλους
 • τα αποτελέσματα του εξεταζόμενου με τις φυσιολογικές τιμές ή με ειδικές ομάδες πληθυσμών (π.χ αθλητές ποδοσφαίρου, μπάσκετ κλπ)
 • την πρόοδο σε σχέση με τις αρχικές προθεραπείας μετρήσεις

Είναι ιδιαίτερα σημαντική η δυναμομέτρηση σε:

 • Μετεγχειρητικές καταστάσεις (π.χ. συνδεσμοπλαστική προσθίου χιαστού συνδέσμου, αρθροπλαστική, κακώσεις μηνίσκων, χειρουργεία σπονδυλικής στήλης κ.α.)
 • Κακώσεις, θλάσεις μαλακών μορίων
 • Κατάγματα
 • Διαστρέμματα

Το δυναμόμετρο ( Tech-Trainer) εκτός από αξιολόγηση μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την εξατομικευμένη προπόνηση /ενδυνάμωση του μυϊκού συστήματος . Σε βάση personal (one on one) εφαρμόζονται στο PhysioPain προγράμματα αξιολόγησης και προπονήσεις για τους συμμετέχοντες.

Τηλεμετρία

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΙΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ & ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΘΟΔΟ ΤΗΣ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑΣ

Η ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑ είναι μια σύγχρονη επαναστατική μέθοδος μέτρησης, καταγραφής και αξιολόγησης της κινητικότητας της σπονδυλικής στήλης και γενικότερα των αρθρώσεων στο ανθρώπινο σώμα.

Η μέθοδος της Τηλεμετρίας είναι μια εντελώς ανώδυνη, χωρίς κανένα είδος ακτινοβολίας, μη-επεμβατική τεχνική.

Η ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑ χρησιμοποιείται για τη ΜΕΤΡΗΣΗ, ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ, ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ & ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ για:

 • Λειτουργική (ποιοτική και ποσοτική μέτρηση) αξιολόγηση της Σ.Σ
 • Σκολίωση, κύφωση και άλλες δυσμορφίες της Σ.Σ με ποσοτικά στοιχεία ώστε να είναι δυνατή η παρακολούθηση τους σε βάθος χρόνου με αξιόπιστο τρόπο, ΧΩΡΙΣ απαραίτητα ακτινογραφίες
 • Υποκινητικές και υπερκινητικές μονάδες της Σ. Σ
 • Αυχενική, Θωρακική και Οσφυϊκή μοίρα και λοιπές αρθρώσεις
 • Κινησιολογική ανάλυση και μέτρηση του εύρος κίνησης της σπονδυλικής στήλης και άλλων αρθρώσεων
 • Προ-και μετά την θεραπεία μετρήσεις για την επιβεβαίωση και τεκμηρίωση της επιτυχίας της θεραπείας
 • Επιστημονική αξιολόγηση και βιομηχανική ανάλυση της στάσης του σώματος καθώς και τεστ «φορτίου» για προσδιορισμό της μυϊκής δύναμης .

Το δυναμόμετρο ( Tech-Trainer) εκτός από αξιολόγηση μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την εξατομικευμένη προπόνηση /ενδυνάμωση του μυϊκού συστήματος . Σε βάση personal (one on one) εφαρμόζονται στο PhysioPain προγράμματα αξιολόγησης και προπονήσεις για τους συμμετέχοντες.

Πλεονεκτήματα της ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑΣ

 • Λειτουργική (ποιοτική και ποσοτική μέτρηση) αξιολόγηση της Σ.Σ
 • Σκολίωση, κύφωση και άλλες δυσμορφίες της Σ.Σ με ποσοτικά στοιχεία ώστε να είναι δυνατή η παρακολούθηση τους σε βάθος χρόνου με αξιόπιστο τρόπο, ΧΩΡΙΣ απαραίτητα ακτινογραφίες
 • Υποκινητικές και υπερκινητικές μονάδες της Σ. Σ
 • Αυχενική, Θωρακική και Οσφυϊκή μοίρα και λοιπές αρθρώσεις
 • Κινησιολογική ανάλυση και μέτρηση του εύρος κίνησης της σπονδυλικής στήλης και άλλων αρθρώσεων
 • Προ-και μετά την θεραπεία μετρήσεις για την επιβεβαίωση και τεκμηρίωση της επιτυχίας της θεραπείας
 • Επιστημονική αξιολόγηση και βιομηχανική ανάλυση της στάσης του σώματος καθώς και τεστ «φορτίου» για προσδιορισμό της μυϊκής δύναμης .