Τενοντοπάθεια: Η Πιο Κοινή Διαταραχή του Τένοντα

Τενοντοπάθεια: Η Πιο Κοινή Διαταραχή του Τένοντα

Ορισμός/Περιγραφή

Η τενοντοπάθεια είναι η πιο κοινή διαταραχή του τένοντα, χαρακτηρίζεται κλινικά από τον πόνο , τη δυσλειτουργία και ιστοπαθολογικά από τον εκφυλισμό του τένοντα. Είναι κοινή στον αθλητισμό και η επικράτηση της είναι συνεχώς αυξανόμενη. Σχετίζεται με την υπέρχρηση μέσα και γύρω από τον τένοντα. Η εμφάνιση της επηρεάζει αθλητές και μη , ενώ εμφανίζεται πιο συχνά σε άντρες απ ότι γυναίκες.

Ο όρος τενοντίτιδα που σημαίνει φλεγμονή του τένοντα, τείνει τα τελευταία χρόνια στη διεθνή βιβλιογραφία να αντικατασταθεί από τον όρο τενοντοπάθεια ο οποίος ίσως αποδίδει καλύτερα όχι μόνον την ύπαρξη φλεγμονής αλλά και την εξ αρχής αλλοίωση της σύστασης του τένοντα (εκφύλιση)

Η πρόγνωση της τενοντοπάθειας είναι συχνά κακή ενώ οι παράγοντες κινδύνου με βάση των διαγνωστικό υπέρηχο περιλαμβάνουν την ανωμαλία του τένοντα και την αλλαγή της φόρτισης του. Δεν υπάρχει καθιερωμένη μέθοδος θεραπείας, συνεπώς η θεραπεία συνήθως συνίσταται σε σχετική ανάπαυση και διαχείριση φορτίου.

Ιστορικό/Εξέλιξη

Στην πρώιμη τενοντοπάθεια , ο πόνος πιθανόν είναι παρών στην έναρξη μιας δραστηριότητας και κατά τη διάρκεια της εξαφανίζεται , ξαναεμφανίζεται στη φάση ψύξης (cooling down) εάν η δραστηριότητα είναι παρατεταμένη. Ο ασθενής συνήθως είναι ικανός να εντοπίζει τον πόνο και ο πόνος περιγράφεται ως σοβαρός , οξύς  κατά τη διάρκεια των αρχικών σταδίων και μερικές φορές ως θαμπός πόνος μόλις είναι παρών για μερικές βδομάδες.

Φυσική εξέταση

Η εξέταση περιλαμβάνει έλεγχο της μυικής ατροφίας , ασυμμετρίας , οιδήματος και ερυθρότητας. Η ατροφία συχνά είναι παρούσα σε χρόνιες καταστάσεις και είναι σημαντικό στοιχείο για τη διάρκεια της τενοντοπάθειας. Το οίδημα , η ερυθρότητα και η ασυμμετρία σημειώνονται συνήθως σε παθολογικούς τένοντες . Το εύρος κίνησης είναι επίσης περιορισμένο σε σύγκριση με την υγιή πλευρά.

Η φυσική εξέταση πρέπει να περιλαμβάνει τεστ που φορτίζουν τον τένοντα και αναπαράγουν τον πόνο και άλλα τεστ που φορτίζουν άλλες δομές.

Αντιμετώπιση

-Χρήση ενέσιμων ουσιών

Τα κορτικοστεροειδή βελτιώνουν βραχυπρόθεσμα .

-Φυσικοθεραπευτική αντιμετώπιση

Οι πλειομετρικές ασκήσεις έχουν προταθεί ότι προωθούν το σχηματισμό ινών κολλαγόνου εντός του τένοντα και γι’ αυτό βοηθούν τον ανασχηματισμό του.

-shock wave therapy

Η θεραπεία με κρουστικό υπέρηχο λέγεται ότι διεγείρει τη μεταβολική δραστηριότητα των κυττάρων στόχων και προωθεί την ίαση των ιστών.

-Laser

-ιοντοφόρεση και φωνοφόρεση

-θεραπευτικός υπέρηχος

-μάλαξη