Πόνος στον Ώμο και Αντιμετώπιση

Πόνος στον Ώμο και Αντιμετώπιση

Πόνος στον Ώμο και Αντιμετώπιση

Ο πόνος στον ώμο επηρεάζει σημαντικό αριθμό ενηλίκων, με ποσοστό που έχει αναφερθεί ότι κυμαίνεται μεταξύ 9% και 26% στο γενικό πληθυσμό των δυτικών χωρών. Ο πόνος στον ώμο είναι το τρίτο συνηθέστερο μυοσκελετικό σύμπτωμα και ο 3ος συνηθέστερος λόγος επίσκεψης στην πρωτοβάθμια περίθαλψη. Τα δύο τρίτα αυτού του πληθυσμού διαγιγνώσκονται με τενοντοπάθεια του στροφικού πετάλου. Το μυοτενόντιο σύνολο που απαρτίζει το στροφικό πέταλο αποτελείται από τον υπερακάνθιο, υπακάνθιο, ελάσσων στρογγύλο και υποπλάτιο. Εκτός όμως από αυτές τις δομές, η τενοντοπάθεια του στροφικού πετάλου είναι ένας όρος «ομπρέλα» που περιλαμβάνει διαφορετικές παθήσεις, όπως η τενοντοπάθεια της μακράς κεφαλής του δικεφάλου, η υπακρωμιακή θυλακίτιδα και το σύνδρομο πρόσκρουσης. Οδηγεί συχνά σε μειωμένη λειτουργία της άρθρωσης του ώμου, σε χαμηλότερη ποιότητα ζωής, σε κακή ποιότητα ύπνου, σε απουσία από την εργασία.

Παράγοντες κινδύνου για την εμφάνιση του πόνου μπορεί να είναι η εργασία με τα χέρια πάνω από το επίπεδο των ώμων, η μεταφορά φορτίων, η χρήση κομπρεσσέρ, η υπερβολική δραστηριότητα (υπέρχρηση), οι επαναλαμβανόμενες κινήσεις των ώμων, η κακή στάση.

Η εξατομικευμένη φυσικοθεραπεία μπορεί να βοηθήσει τα άτομα που πάσχουν από τενοντοπάθεια του στροφικού πετάλου του ώμου. Με τη χρήση φυσικοθεραπευτικών τεχνικών (χειροπρακτική, οστεοπαθητική, τεχνικές κινητοποίησης, dry needling, βελονισμός), μέσων (κρουστικός υπέρηχος, Laser, tecar) καθώς και με τη θεραπευτική άσκηση μπορεί να εξαλειφθούν τα συμπτώματα όπως ο πόνος, το αίσθημα βάρους στο χέρι και ο περιορισμός της κίνησης του ώμου. Επίσης με σωστές εργονομικές συμβουλές/ τροποποιήσεις μπορεί να επιτευχθεί η αποφυγή επανατραυματισμού.

References