Πελματιαία Απονευρωσίτιδα: Μπορεί η χρήση εξατομικευμένων ορθωτικών να βοηθήσει στην αντιμετώπιση της;

Πελματιαία Απονευρωσίτιδα

Πελματιαία Απονευρωσίτιδα: Μπορεί η χρήση εξατομικευμένων ορθωτικών να βοηθήσει στην αντιμετώπιση της;

Συμπτώματα & Κλινική εικόνα


Ο τραυματισμός της πελματιαίας απονεύρωσης αποτελεί έναν από τους συχνότερους τραυματισμούς
του άκρου ποδός. Μετά από επαναλαμβανόμενους μικροτραυματισμούς που συνήθως υφίσταται η πελματιαία απονεύρωση, αυτή μπορεί να φλεγμαίνει με αποτέλεσμα ο ασθενής να βιώνει έναν διαξιφιστικό πόνο ή ένα αίσθημα καψίματος στην έσω και κεντρική πελματιαία επιφάνεια του πόδιου, ενώ μπορεί να υπάρχει και δυσκολία/πόνος κατά την κίνηση.  Τα συμπτώματα εμφανίζονται κυρίαρχα στα πρώτα βήματα μετά το πρωινό ξύπνημα ή μετά απο παρατεταμένη ακινησία ή ορθοστασία.

Επιδημιολογία

Εξετάζοντας τα δεδομένα διαφόρων μελετών, παρατηρούμε ότι ο τραυματισμός της πελματιαίας απονεύρωσης είναι συχνότερος στους μεσήλικες και τους ηλικιωμένους και πιο συγκεκριμένα αποτελεί το 7% των τραυματισμών στις ηλικίες άνω των 65 ετών. Ακόμα, συχνή ειναι η εμφανισή της σε δρομείς ενώ η παχυσαρκία αποτελεί επιβαρυντικό παράγοντα για την πρόκληση τραυματισμού της απονεύρωσης.

Αίτια

Σημαντική αιτία τραυματισμού, μπορεί να είναι η παρατεταμένη ορθοστασία καθώς επίσης και ο τρόπος βάδισης (ένταση, απόσταση, συχνότητα). Όλα τα παραπάνω δύναται να επιβαρυνθούν από την ανατομική κατασκευή του κάθε ποδιού, δηλαδή την μορφολογική του εικόνα. Ειδικότερα, η ύπαρξη πλατυποδίας ή κοιλοποδίας μπορεί δυνητικά να επιταχύνει την εμφάνιση συμπτωμάτων, σε συνδυασμό πάντα με τον τρόπο ζωής και τις δραστηριότητες του κάθε ανθρώπου.

Διάγνωση

Η επιβεβαίωση του τραυματισμού της πελματιαίας απονεύρωσης έρχεται μέσα από το ιστορικό του ασθενή και φυσικά από την κλινική του εξέταση. Η πραγματοποίηση κάποιας απεικονιστικής τομογραφίας δεν είναι συνήθως απαραίτητη για την διάγνωση, ωστόσο σε ειδικές περιπτώσεις μπορεί να χρειασθεί για να επικυρώσει την κλινική εξέταση.

Θεραπεία

Ο τραυματισμός της πελματιαίας απονεύρωσης συνήθως αντιμετωπίζεται με συντηρητική θεραπεία
(Αντιφλεγμονώδη, Φυσικοθεραπεία, Τεχνικές Βελονισμού, Τεχνικές με τα χέρια, Διατάσεις), η οποία μπορεί να προσφέρει ανακούφιση του πόνου.

Βέβαια, όταν στην αντιμετώπιση του τραυματισμού προστεθεί είτε ως αποκλειστική θεραπεία είτε συνδυαστικά με τα πραπάνω και η χρήση εξατομικευμένων ορθωτικών, οι μελέτες δείχνουν σημαντικότατη βελτίωση των συμπτωμάτων, με μακροπρόθεσμη διατήρηση του καλού αποτελέσματος. Αναλυτικότερα, η χρήση ορθωτικών κρίνεται ευεργετική για την ανακούφιση του πόνου, ακόμα κι αν η συντηρητική αντιμετώπιση αποτύχει να απομακρύνει πλήρως τις ενοχλήσεις, καθώς ο ασθενής ανακουφίζεται άμεσα ενώ και η λειτουργικότητα του ποδιού βελτιώνεται μέσα σε 1 με 2 μήνες.

Η χρήση εξατομικευμένων ορθωτικών εξασφαλίζει μακροπρόθεσμα την συνολική υποστήριξη και αποφόρτιση της ποδικής καμάρας αλλά και ολόκληρου του πέλματος ακόμα και μετά την αποκατάσταση του τραυματισμού.

Στόχος των εξατομικευμένων ορθωτικών είναι η διόρθωση της λανθασμένης εμβιομηχανικής, η αποφόρτιση της πελματιαίας απονεύρωσης μέσω της ομοιόμορφης κατανομής των φορτίων στο πέλμα κατά την στάση, την βάδιση και το τρέξιμο, καθώς επίσης και η πρόληψη περαιτέρω τραυματισμού της πελματιαίας απονεύρωσης.

Ειδικότερα, μέσα από τα δεδομένα που αντλούνται από την Κινητική Ανάλυση Βάδισης, την Κινηματική Ανάλυση Βάδισης και την Ανάλυση Τρεξίματος, ο θεράπων μπορεί να εκτιμήσει τα ελλείμματα ως προς τις γωνίες στήριξης, την κατανομή των φορτίων στο πέλμα και την μορφολογική εικόνα του άκρου ποδός και να σχεδιάσει το τελικό τρισδιάστατο ψηφιακό αποτύπωμα του εξεταζομένου, το οποίο ειναι μοναδικό για κάθε ασθενή και για κάθε του πόδι.

Έτσι, το πέλμα πατώντας σε ένα ιδανικά σχεδιασμένο και τροποποιημένο “πάτωμα” μέσω του σχεδιασμένου για αυτό το σκοπό αναγλύφου σε μια διορθωμένη προς το φυσιολογικό θέση, εξασφαλίζεται μια πιο ελεγχόμενη και αναπαυτική θέση. Ο ασθενής λοιπόν, απολαμβάνει μεγαλύτερη άνεση και ποιοτική υποστήριξη καθ΄όλη την διάρκεια της ημέρας.