Διαβητικό Πόδι και Ορθωτικά

Διαβητικό Πόδι και Ορθωτικά

Διαβητικό Πόδι και Ορθωτικά

Το διαβητικό πόδι αποτελεί μια σοβαρή επιπλοκή που εμφανίζεται τουλάχιστον στο 6% των ανθρώπων  που πάσχουν από σακχαρώδη διαβήτη, και ιδίως στους άνδρες. Πιο συγκεκριμένα, ο σακχαρώδης διαβήτης ευθύνεται για την ανάπτυξη περιφερικής νευροπάθειας και ισχαιμίας του περιφερικού αρτηριακού δικτύου. Η παραπάνω κλινική εικόνα ευθύνεται για την  χαρακτηριστική απώλεια, μερική ή ολική, της αισθητικότητας του άκρου ποδός καθώς και για την αλλοίωση της θρέψης του δέρματος.

Αναλυτικότερα, οι ασθενείς με διαβητικό πόδι εμφανίζουν:

  • μειωμένη αίσθηση όσον αφορά ερεθίσματα αφής, πίεσης, ζεστού-κρύου
  • μειωμένη ιδιοδεκτικότητα σε σχέση με την λειτουργικότητα του ποδιού
  • μειωμένη αίσθηση του ποδιού σε σχέση με τον βαθμό άνεσης που προσφέρει το παπούτσι

Επίσης το δέρμα του άκρου ποδός είναι πιο ξηρό και πιο ευαίσθητο κατά την άσκηση υπέρμετρων φορτίων σε αυτό.

Η διαχείριση λοιπόν του διαβητικού ποδιού απαιτεί πολλή προσοχή τόσο από τον θεράποντα όσο κι από τον ίδιο τον ασθενή. Έχει αποδειχθεί άλλωστε ότι σε ποσοστό 70-90% των ακρωτηριασμών σχετικών με τον διαβήτη έχει προηγηθεί ανάπτυξη έλκους. Μελέτες έχουν αποδείξει ότι παράδοξες φορτίσεις του πέλματος σε σημεία όπως η ποδική καμάρα ή τα δάκτυλα, ευθύνονται για την δημιουργία πληγών οι οποίες δεν προλαβαίνουν να επουλωθούν λόγω της κακής εμβιομηχανικής του άκρου ποδός.

Η κατασκευή λοιπόν εξατομικευμένων ορθωτικών αποτελεί μια καίρια παρέμβαση στην προστασία του διαβητικού ποδιού καθώς εξασφαλίζει:

    • αρτιότερη κατανομή φορτίων κατά την στάση και βάδιση
    • απόσβεση κραδασμών, τριβών και συμπιέσεων
    • σταθερότητα βήματος και θέσης ποδιού εντός του υποδήματος

Στα κέντρα μας Medisteps® και  Physiopain® διασφαλίζουμε όλα τα στάδια της διαδικασίας:

Μέτρηση – Διάγνωση – Σχεδιασμός – Κατασκευή – Εφαρμογή

Σκοπός των ορθωτικών, πέρα από τη διόρθωση της εμβιομηχανικής, είναι να προσφέρουν και τις βέλτιστες συνθήκες για το δέρμα του ασθενούς. Αυτό επιτυγχάνεται με την τοποθέτηση της ειδικά κατασκευασμένης για διαβητικά πόδια EVA επίστρωσης. Η επίστρωση αυτή εξασφαλίζει με την αρχιτεκτονική της τον μέγιστο δυνατό αερισμό καθώς και ένα ισορροπημένο περιβάλλον θερμοκρασίας.

Επίσης ο χαμηλός βαθμός σκληρότητας της (HARDNESS: SHORE A, 18-20°) και η ιδιότητά της να ανακτά την μορφή της συμβάλλουν στην αποτροπή ερεθισμού του δέρματος λόγω τριβών και αναδιπλώσεων.

Τα ορθωτικά θα πρέπει να εξετάζονται κάθε 3-4 μήνες για πιθανές αλλοιώσεις που μπορούν να επηρεάσουν την υγεία των ποδιών, ενώ αν διατηρείται η ποιότητα ζωής του ασθενούς συστήνεται η ετήσια αντικατάστασή τους και ανανέωση του αναγλύφου τους.