ΤΕΝΟΝΤΙΤΙΔΑ DeQuervain

ΤΕΝΟΝΤΙΤΙΔΑ DeQuervain

Το συχνότερο σύνδρομο υπέρχρησης που παρατηρείται σε άτομα που πραγματοποιούν τακτικά κινήσεις σύλληψης των δακτύλων και ωλένιας απόκλιση του καρπού.Η πάθηση οφείλεται σε πάχυνση του τενόντιου ελύτρου που περιβάλλει το βραχύ εκτείνοντα του αντίχειρα και τον μακρό απαγωγό του αντίχειρα.Η στένωση του ελύτρου έχει ως συνέπεια τη δυσχερή ολίσθηση των τενόντων και έτσι προκαλείται πόνος κατά την έκταση και απαγωγή του αντίχειρα.

Φυσικοθεραπευτικές παρεμβάσεις:

  • Tecar therapy
  • Βελονισμός
  • Laser
  • Υπέρηχος
  • Ιοντοφόρεση
  • Manual therapy
  • Κινησιοθεραπεία (Διατάσεις και ασκήσεις ενδυνάμωσης)
  • Εκπαίδευση του ασθενή για τροποποίηση της δραστηριότητας
  • Νάρθηκας ακινητοποίησης του αντίχειρα

Εικόνα 1 : Aπεικόνιση ασκήσεων σε dequirvain . Διαθέσιμο στον διαδικτυακό ιστότοπο :

https://www.bodyorganics.com.au/de-quervain-syndrome-exercises/ (10/02/2019)

Εικόνα 2: Βελονισμός-Τενοντίτιδα De quervain