ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΥΠΑΚΡΩΜΙΑΚΗΣ ΠΡΟΣΤΡΙΒΗΣ

ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΥΠΑΚΡΩΜΙΑΚΗΣ ΠΡΟΣΤΡΙΒΗΣ

Ορισμός

Το σύδρομο υπακρωμιακής προστριβής ή σύνδρομο πρόσκρουσης, κατά άλλους σύνδρομο υπακρωμιακού πόνου είναι η πιο συχνή παθολογία που ευθύνεται για την εμφάνιση πόνου στον ώμο. Το 50-70% των ασθενών που έχει πόνους στον ώμο διαγιγνώσκονται με αυτό το σύνδρομο.

Κατά πολλούς ερευνητές ο όρος περιγράφει τη «μηχανική» συμπίεση του τένοντα του στροφικού πετάλου στον υπακρωμιακό χώρο. Κατά άλλους χρησιμοποιείται ως όρος «ομπρέλα» που περιλαμβάνει διάφορες μη τραυματικές παθολογίες του ώμου όπως τενοντοπάθεια του στροφικού πετάλου, μερική ρήξη του στροφικού πετάλου, ασβεστοποιός τενοντοπάθεια, εκφυλισμός των τενόντων που απαρτίζουν το στροφικό πέταλο, ορογονοθυλακίτιδα, τενοντοπάθεια της μακράς κεφαλής του δικεφάλου.

Αίτια

Είναι ένα πολυπαραγοντικό σύνδρομο όπου η αιτία ή οι αιτίες που το προκαλούν δεν έχουν πλήρως εξακριβωθεί. Συνήθως ενοχοποιούνται : οι εκφυλιστικές διαργασίες λόγω ηλικίας, η υπέρβαση του ορίου αντοχής των μυών-τενόντων, οι ανατομικές δυσμορφίες (πχ σχήμα ακρωμίου), η κακή στάση σώματος, οι μυικές ανισορροπίες στα ζεύγη μυών που επενεργούν στην άρθρωση του ώμου, οι επαναλαμβανόμενες κινήσεις των ώμων, οι εργασιακοί-ψυχοκοινωνικοί παράγοντες.

Συμπτώματα-Κλινική εικόνα

Η συνήθης εκδήλωση του συνδρόμου είναι ο εντοπισμένος πόνος στην πρόσθια ή/και πλάγια επιφάνεια του ώμου, πέριξ του ακρωμίου, με αντανάκλαση μέχρι και τη μεσότητα του βραχίονα, πόνος τη νύχτα και δυσκολία στον ύπνο, πόνος που συνήθως χειροτερεύει με τις κινήσεις του ώμου, μείωση της λειτουργικότητας, γενικευμένη αδυναμία του άνω άκρου.

Η διάγνωση, στην πλειοψηφία, γίνεται με ειδικές κλινικές δοκιμασίες. Η χειρουργική αντιμετώπιση δεν προσφέρει περισσότερα οφέλη από τη συντηρητική αντιμετώπιση.

ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

Οι κύριοι στόχοι της φυσικοθεραπευτικής αποκατάστασης είναι η μείωση του πόνου, αύξηση του εύρους κίνησης, βελτίωση της δύναμης και της συνεργασίας των μυών.

Το πρόγραμμα αποκατάστασης του κάθε ασθενή θα πρέπει να είναι εξατομικευμένο και μπορεί να περιλαμβάνει: μάλαξη, βελονισμό, κρουστικό υπέρηχο (shockwave) αν συνυπάρχει ασβεστοποίηση στους τένοντες του στροφικού πετάλου, διατάσεις, kinesiotape. Η θεραπευτική άσκηση η οποία πρέπει να γίνεται αρκετά συχνά αλλά με χαμηλή ένταση, έχει εξαιρετικά αποτελέσματα σύμφωνα με τα τελευταία ερευνητικά δεδομένα.

Εικόνα 1: Βελονισμός

Εικόνα 2: Θεραπευτική Άσκηση

Εικόνα 3: Θεραπευτική Άσκηση

References

Alison R. Shire et al. Specific or general exercise strategy for subacromial impingement syndrome–does it matter? A systematic literature review and meta analysis. BMC Musculoskeletal Disorders (2017) 18:158 DOI 10.1186/s12891-017-1518-0.

Ruedi Steuri et al., Effectiveness of conservative interventions includingexercise, manual therapy and medical management in adults with shoulder impingement: a systematicreview and meta-analysis of RCTs. (http:// dx. doi. org/ 10. 1136/bjsports- 2016- 096515).

Lukas Gebremariam et al., Subacromial impingement syndrome -effectiveness of physiotherapy and manual therapy. Br J Sports Med 2014;48:1202–1208. doi:10.1136/bjsports-2012-091802.

Wei Dong et al. Treatments for Shoulder Impingement Syndrome.A PRISMA Systematic Review and Network Meta-Analysis.Medicine _ Volume 94, Number 10, March 2015. ISSN: 0025-7974 DOI: 10.1097/MD.0000000000000510

Ron Diercks et al. Guideline for diagnosis and treatment of subacromial pain syndrome.A multidisciplinary review by the Dutch Orthopaedic Association.ActaOrthopaedica2014; 85 (3): 314–322.DOI10.3109/17453674.2014.920991

Elizabeth Ratcliffe et al. Is there a relationship between subacromialimpingement syndrome and scapular orientation? A systematic review.(http://dx.doi.org/10.1136/bjsports-2013-092389).

Abdulla SY et al. Is exercise effective for the management of subacromial impingement syndrome and other soft tissue injuries of the shoulder? A systematic review by the Ontario Protocol for Traffic Injury Management (OPTIMa) Collaboration. Man Ther. 2015;20(5):64656.

Reijneveld EA, Noten S, Michener LA, et al. Clinical outcomes of a scapular-focused treatment in patients with subacromial pain syndrome: a systematic review. Br JSports Med 2017;51:436–41.