ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΛΑΓΟΝΟΚΝΗΜΙΑΙΑΣ ΤΑΙΝΙΑΣ

ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΛΑΓΟΝΟΚΝΗΜΙΑΙΑΣ ΤΑΙΝΙΑΣ

Η λαγονοκνημιαία ταινία είναι μία παχία ταινία από ινώδη ιστό που λειτουργεί πρωταρχικά ως εξωτερικός σταθεροποιητής του γόνατος και του ισχίου. Οι δυνάμεις τριβής μεταξύ της λαγονοκνημιαίας ταινίας και του έξω μηριαίου κονδύλου είναι μέγιστες στις 20ο έως 30ο κάμψης του γόνατος, που αντιστοιχεί στο πρώτο ήμισυ της φάσης στήριξης κατά το τρέξιμο.

Το σύνδρομο της λαγονοκνημαιαίας ταινίας προκαλείται ύστερα από επαναλαμβανόμενες κινήσεις κάμψης και έκτασης του γόνατος κατά το τρέξιμο. Εμφανίζεται κυρίως στους δρομείς και παρουσιάζεται οξύς πόνος στην έξω επιφάνεια του γόνατος.

Θεραπεία: η θεραπεία είναι συντηρητική. Συνίσταται ανάπαυση και αποφυγή ή τροποποίηση δραστηριοτήτων ( τρέξιμο, ποδήλατο) που προκαλούν τα συμπτώματα.Χορήγηση μη στεροειδών αντιφλεγμονωδών φαρμάκων (ΜΣΑΦ). Σε εμμένουσες περιπτώσεις μπορεί επικουρικά να γίνει τοπική έγχυση κορτιζόνης.

Φυσικοθεραπευτική αντιμετώπιση

  • Tecar therapy
  • Shockwave therapy
  • Βελονισμός
  • Θεραπευτική μάλαξη
  • Ηλεκτρικός ερεθισμός TENS,
  • Ηλεκτρικός μυϊκός ερεθισμός EMS,
  • Kinesio Τaping, για τη διόρθωση  της λανθασμένης  θέσης της επιγονατίδας,
  • Πρόγραμμα δατάσεων και ενδυνάμωσης,
  • Έλεγχος ανισοσκελίας και σύσταση για κινητική και κινηματική ανάλυση βάδισης καθώς και χρήση εξατομικευμένων ορθωτκών πελμάτων
  • Παγοθεραπεία

Εικόνα: Σύνδρομο λαγονοκνημιαίας ταινίας (https://www.physis.uk.com/iliotibial-band-syndrome-itbs-physiotherapy-management-advice/)