ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΚΑΡΠΙΑΙΟΥ ΣΩΛΗΝΑ

ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΚΑΡΠΙΑΙΟΥ ΣΩΛΗΝΑ

Το σύνδρομο καρπιαίου σωλήνα(ΣΚΣTheCarpalTunnelSyndrome) είναι μια συχνή πάθηση των χεριών, ιδίως των γυναικών η οποία προκαλεί πόνο, μουδιάσματα και ατροφίες στην άκρα χείρα. Η αναλογία γυναικών – ανδρών είναι 9:1. Είναι ο συνηθέστερος γνωστός και επικρατέστερος τύπος νευροπάθειας περιφερικής παγίδευσης που αντιπροσωπεύει περίπου το 90% όλων των νευροπαθειών εγκλωβισμού.Προκαλείται από πίεση του μέσου νεύρου στον καρπιαίο σωλήνα του καρπού. Το κλινικό αυτό σύνδρομο χαρακτηρίζεται από πόνο, διαταραχή της αισθητικότητας και νυχτερινές παραισθήσεις στην περιοχή κατανομής του μέσου νεύρου (παλαμιαία επιφάνεια αντίχειρα , δείκτη και μέσου δαχτύλου).

Αίτια

 • Διόγκωση-Τενοντοελυτρίτιδα Καμπτήρων Τενόντων άκρας Χειρός από υπερκαταπόνηση του χεριού
 • ΔιόγκωσηΤενόντων από ορμονικέςδιαταραχές
 • Κακή θέση του καρπού κατά τη δακτυλογράφηση σε υπολογιστή
 • Παγίδευση της ρίζας Α6 στον αυχένα, λόγω αυχενικής δισκοπάθειας

ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ

Η φυσικοθεραπευτική αντιμετώπιση έχει ως στόχο τη μείωση του πόνου, του μουδιάσματος και την αύξηση δύναμης των μυών.

Φυσικοθεραπευτικές παρεμβάσεις:

 • Tecar therapy
 • Βελονισμός / Ηλεκτροβελονισμός
 • Laser
 • Υπέρηχος
 • Ιοντοφόρεση
 • Manual therapy
 • Κινησιοθεραπεία (Διατάσεις μυών και νευρικού ιστού και ασκήσεις ενδυνάμωσης)
 • Τροποποίηση της άσκησης/ δραστηριότητας
 • Nάρθηκας νυχτός (χέρι σε ουδέτερη θέση)

Εικόνα: Σύνδρομο καρπιαίου σωλήνα (https://www.livescience.com/59637-tech-use-tied-to-carpal-tunnel-syndrome.html)

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4072815/

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5837382/

https://www.hkmj.org/abstracts/v23%20Suppl%202n3/28.htm

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30197774