ΣΚΟΛΙΩΣΗ

ΣΚΟΛΙΩΣΗ

Τι είναι;

Ως σκολίωση ορίζεται η παραμόρφωση της σπονδυλικής στήλης σε μετωπιαίο επίπεδοστην θωρακική ή οσφυική μοίρα ή και στις δύο ταυτόχρονα με καμπύλη μεγαλύτερη των δέκα μοιρών ( >10ο).

Τύποι σκολίωσης

 • Συγγενής
 • Νευρομυική
 • Ιδιοπαθής

Η συγγενής και η νευρομυική σκολίωση απαντώνται σπανιότερα και οφείλονται σε οστικές δυσπλασίες (συγγενής) ή νευρομυικές παθήσεις όπως η εγκεφαλική παράλυση.

Η ιδιοπαθής αποτελεί συχνότερη μορφή σκολίωσης και διακρίνεται σε πρώιμης εγκατάστασης (πριν το 10ο έτος) και όψιμης ή εφηβική. Συχνότερα εμφανίζεται στα κορίτσια ενώ στο σύνολο προσβάλλει το 1-3% των εφήβων. Άτομα που συμμέτεχουν σε αθλήματα που περιλαμβάνουν ετερόπλευρη στροφή ( π.χρίψεις) έχουν αυξημένες πιθανότητες να επηρεαστεί η σπονδυλική τους στήλη.

Τα περισσότερα άτομα δεν εμφανίζουν συμπτώματα αλλά αναζητούν θεραπεία λόγω της ασυμμετρίας της σπονδυλικής στήλης. Παρ’ όλα αυτά, όσο αυξάνεται η καμπύλη ενδέχεται να εμφανιστεί ραχιαλγία ενώ σε καμπύλες άνω των 50ο μπορεί να επηρεαστεί και η καρδιοαναπνευστική λειτουργία.

Φυσικοθεραπευτική αντιμετώπιση

Στόχος της φυσικοθεραπευτικής αντιμετωπήσης στη σκολίωση είναι η:

 • Μείωση του πόνου
 • Βελτίωση της γωνίας της σκολίωσης και της στροφής των σπονδύλων
 • Εκμάθηση και διατήρησης μιας σωστής στάσης κατά τις καθημερινές δραστηριότητες
 • Η βελτίωση της αναπνευστικής ικανότητας του πάσχοντος, ειδικότερα σε μεγάλες θωρακικές σκολιώσεις
 • Η συνολικότερη βελτίωση της ψυχολογίας και της ποιότητας ζωής του πάσχοντος.

Φυσικοθεραπευτικές παρεμβάσεις:

 • Tecar therapy
 • Θεραπευτική μάλαξη
 • Θεραπευτική άσκηση
 • Βελονισμός
 • Ergontechnique
 • Εξατομικευμένοι ορθωτικοί πάτοι

Εικόνα 1: Σκολίωση (http://www.fortwaynechiro.com/scoliosis/)

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24525556

Εικόνα 2: Σκολίωση και Θεραπευτική Άσκηση

Εικόνα 3: Σκολίωση και Θεραπευτική Άσκηση