ΡΗΞΗ ΣΤΡΟΦΙΚΟΥ ΠΕΤΑΛΟΥ ΤΟΥ ΩΜΟΥ

ΡΗΞΗ ΣΤΡΟΦΙΚΟΥ ΠΕΤΑΛΟΥ ΤΟΥ ΩΜΟΥ

Η παθολογία του στοφικού πετάλου είναι η πιο συχνή αιτία πόνου και δυσλειτουργίας στον ώμο. Η ρήξη μπορεί να υπάρχει σε ποσοστό μέχρι και 39% σε ασυμπτωματικούς ασθενείς και μέχρι και 64% σε συμπτωματικούς.

Το στροφικό πέταλο ή πέταλο των στροφέων του ώμου απαρτίζεται από τους εξής μύες του υπακανθίου,υπερακανθίου, ελάσσων στρογγύλου και υποπλατίου. Η λειτουργία του είναι να συμβάλλει στις κινήσεις του ώμου σαν δυναμικός σταθεροποιητής.

Η ρήξη του στροφικού πετάλου μπορεί να είναι ολική ή μερική όπως επίσης οξεία, χρόνια ή οξεία σε έδαφος χρονίων παθολογιών της άρθρωσης του ώμου.

Διάγνωση και Κλινική Εικόνα

Η διάγνωση για τη ρήξη του πετάλου γίνεται με απεικονιστικές μεθόδους σε συνδυασμό με την κλινική εξέταση και το ιστορικό του ασθενούς.

Ο ασθενής παραπονιέται για σταδιακή έναρξη του πόνου, νυχτερινό πόνο, αίσθημα αδυναμίας του μέλους, μειωμένη λειτουργικότητα στις καθημερινές δραστηριότητες (αδυναμία-πόνος στο ντύσιμο,χτένισμα, ξύρισμα).

Αίτια

Η αιτιολογία ποικίλει από σκελετικές δυσμορφίες, εκφυλιστικές αλλαγές, στάση του σώματος, ηλικία, συνοσηρότητα, εργασιακές συνθήκες, κληρονομικότητα, ιστορικό παλαιότερου τραύματος.

Αντιμετώπιση

Η αντιμετώπιση είναι είτε συντηρητική είτε χειρουργική, με την συντηρητική αντιμετώπιση να προτείνεται ως πρώτη γραμμή αντιμετώπισης και να προτιμάται ιδιαίτερα σε χρόνιες περιπτώσεις.

Η συντηρητική αντιμετώπιση, προτείνεται ως πρώτη γραμμή αντιμετώπισης και της μερικής αλλά και της ολικής ρήξης, περιλαμβάνει λήψη αναλγητικών, αντιφλεγμονωδών φαρμάκων, φυσικοθεραπεία, εγχύσεις τοπικών αναισθητικών – μη στεροειδών αντιφλεγμονωδών – κορικοστεροειδών.

Φυσικοθεραπεία

Η φυσικοθεραπεία στοχεύει στη μείωση του πόνου και της φλεγμονής, σε αύξηση της τροχιάς της κίνησης και της λειτουργικότητας του ώμου. Η Αμερικανική ακαδημία ορθοπεδικών χειρουργών συστήνει τη μη χειρουργική αντιμετώπιση σε ασθενείς που ανταποκρίνονται στη συντηρητική αντιμετώπιση.

Χρησιμοποιούνται τεχνικές όπως:

  • Θεραπευτική άσκηση
  • Βελονισμός
  • Ειδικές τεχνικές κινητοποίησης
  • Περίδεση (taping)
  • Ηλεκτροθεραπεία
  • Ενημέρωση του ασθενή και τροποποίηση των δραστηριοτήτων του συντελούν στην ανακούφιση των συμπτωμάτων.

Τα πιο πρόσφατα βιβλιογραφικά δεδομένα αναφέρουν πως η θεραπευτική άσκηση σε συνδυασμό με ένα εξατομικευμένο πρωτόκολλο αποκατάστασης έχει εξαιρετικά τεράστια οφέλη σε ασθενείς με μερική ή ολική ρήξη του στροφικού πετάλου.

Μετεγχειρητική Φυσικοθεραπεία

Η χειρουργική αντιμετώπιση αποτελείται από πληθώρα τεχνικών που εξαρτώνται από την ποιότητα των ιστών, το μέγεθος της βλάβης, την ηλικία, τη συνοσηρότητα. Η φυσικοθεραπευτική αποκατάσταση μετά τη χειρουργική αντιμετώπιση αποτελείται συνήθως από 4 φάσεις.

  1. Διαρκεί από 4 εώς 6 εβδομάδες αλλά μπορεί να διαρκέσει μέχρι και 8 εβδομάδες από τη μέρα του χειρουργείου. Σε αυτό το στάδιο η αποκατάσταση περιλαμβάνει παθητικές ή/και υποβοηθούμενες κινήσεις, φυσικά μέσα ( laser,tens…) και παγοθεραπεία.
  2. Συνήθως διαρκεί 6 εβδομάδες και περιλαμβάνει ενεργητικές-λειτουργικές κινήσεις για την επίτευξη πλήρους εύρους κίνησης.
  3. Προοδευτική ενδυνάμωση των μυών που επενεργούν στην άρθρωση του ώμου.
  4. Επιστροφή του ασθενή στις καθημερινές – αθλητικές του δραστηριότητες.

Γενικά οι ασθενείς που θα υποβληθούν σε χειρουργική αντιμετώπιση της ρήξης του πετάλου των στροφεών θα πρέπει να γνωρίζουν πως ο πόνος μειώνεται σημαντικά στις πρώτες 4-12 εβδομάδες μετά το χειρουργείο. Η επίτευξη της πλήρους κινητικότητας σημειώνεται στον 3ο μήνα αλλά μπορεί να βελτιώνεται μέχρι και τους 12 μήνες μετά το χειρουργείο. Η ανάκτηση της δύναμης βελτιώνεται συνεχώς μέχρι και τους 12 μήνες και οι λειτουργικοί δείκτες βελτιώνονται μέχρι και τους 24 μήνες μετά το χειρουργείο.

Εικόνα 1: Βελονισμός

Εικόνα 2: Θεραπευτική Άσκηση

References

Roberta Ainsworth, Jeremy S Lewis. Exercise therapy for the conservative management of full thickness tears of the rotator cuff: a systematic review.

Br J Sports Med 2007;41:200–210. doi: 10.1136/bjsm.2006.032524

Christian Jung, Lena Tepohl, Reina Tholen, Knut Beitzel, Stefan Buchmann, Thomas Gottfried, CasperGrim, Bettina Mauch, Gert Krischak, Hans Ortmann, Christian Schoch, Frieder Mauch. Rehabilitation following rotator cuff repair. A work of the Commission Rehabilitation of the German Society of Shoulder and Elbow Surgery e.V. (DVSE) in collaboration with the German Association for Physiotherapy (ZVK) e.V.,the Association Physical Therapy, Association for Physical Professions (VPT) e.V. and the Section Rehabilitation—Physical Therapy of the German Society for Orthopaedics and Trauma e.V. (DGOU).

Keener JD, Galatz LM, Stobbs-Cucchi Get al (2014). Rehabilitation following arthroscopic rotator cuff repair: a prospective randomized trial of immobilization compared with early motion. JBoneJointSurgAm96:11–19.

Tashjian RZ (2012). Epidemiology, natural history, and indications for treatment of rotator cuff tears. ClinSportsMed31:589–604.

Walid Eljabu et al. The natural history of rotator cuff tears: a systematic review. Arch Orthop Trauma Surg. DOI 10.1007/s00402-015-2239-1.

Kuhn JE, Dunn WR et al (2013) Effectiveness of physical therapy

in treating atraumatic full-thickness rotator cuff tears: a multicenter prospective cohort study. J Shoulder Elbow Surg 22(10):1371–1379. doi:10.1016/j.jse.2013.01.026

Fucentese SF et al. Evolution of nonoperatively treated symptomatic isolated full-thickness supraspinatus tears. J Bone Joint Surg Am 94(9):801–808. doi:10.2106/JBJS.I.01286.

Jeffrey D. Osborne, et al. Rotator cuff rehabilitation: current theories and Practice. The Physician and Sportsmedicine, 44:1, 85-92, DOI: 10.1080/00913847.2016.1108883.

Bennell K, Coburn S, Wee E, et al. Efficacy and cost-effectiveness of a physiotherapy program for chronic rotator cuff pathology: a protocol for a randomised, double-blind, placebo-controlled trial. BMC Musculoskelet Disord. 2007;8:86.

Sophie Thomson, Chris Jukes, Jeremy Lewis. Rehabilitation following surgical repair of the rotator cuff: a systematic review. Physiotherapy 102 (2016) 20–28.

Sambandam SN et al. Rotator cuff tears: An evidence based approach. World J Orthop 2015 December 18; 6(11): 902-918. ISSN 2218-5836