ΠΛΑΤΥΠΟΔΙΑ

ΠΛΑΤΥΠΟΔΙΑ

Τα προβλήματα του ποδιού που σχετίζονται με πλατυποδία διαφέρουν μεταξύ παιδιών και ενηλίκων. Σε περιπτώσεις που παρουσιάζεται πλατυποδία, κατά την φόρτιση του άκρου ποδός η εσωτερική επιφάνεια του μέσου ποδός έρχεται σε επαφή με το έδαφος, το οποίο δεν παρουσιάζεται σε ένα φυσιολογικό πόδι.

Η πλατυποδία σχετίζεται με κληρονομικούς παράγοντες, ενώ μπορεί να είναι η αιτία για την εμφάνιση αρκετών παθήσεων του ποδιού (π.χ. πελματιαία απονευρωσίτιδα).

Θεραπεία

Η εφαρμογή εξατομικευμένων ορθωτικών πάτων, αποτελεί μια αποτελεσματική παρέμβαση στην αντιμετώπιση της πλατυποδίας, ενώ όταν διαγνωστεί εγκαίρως στην παιδική ηλικία μπορεί να εξαλειφθεί εντελώς.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πηγή:

http://pediatrics.aappublications.org/content/137/3/e20151230.long