ΠΑΡΑΤΡΟΧΙΛΙΤΙΔΑ

ΠΑΡΑΤΡΟΧΙΛΙΤΙΔΑ

H παρατροχιλίτιδα είναι λιγότερο συχνή σε σχέση με την επικονδυλίτιδα και οφείλεται στην υπέρχρηση των καμπτήρων /πρηνιστών μυών του αντιβραχίου .Επειδή η πάθηση είναι συνηθισμένη στους golfer’s, αποκαλείται διεθνώς και Golfer’s Εlbow (νόσος των γκολφερ), όμως εμφανίζεται και  σε άτομα που ασχολούνται με χειρονακτική δουλειά  και δραστηριότητες που περιλαμβάνουν επαναλαμβανόμενες κίνηση των μυών που κάμπτουν τον καρπό και τα δάχτυλα. Xαρακτηρίζεται από πόνο στην εσωτερική πλευρά του αγκώνα, ο οποίος επιδεινώνεται με την κάμψη του καρπού και τον πρηνισμό.

ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ

Η φυσικοθεραπευτική αντιμετώπιση έχει ως στόχο τη μείωση του πόνου και της φλεγμονής καθώς και την πλήρη ανώδυνη επαναφορά σε δραστηριότητες.

Φυσικοθεραπευτικές παρεμβάσεις:

  • Tecar therapy
  • Shockwave therapy
  • Ergon technique therapy
  • Βελονισμός
  • Laser
  • Υπέρηχος
  • Ιοντοφόρεση
  • Kinisiotape (περίδεση με αυτοκόλλητη ταινία)
  • Κινησιοθεραπεία (Διατάσεις και ασκήσεις ενδυνάμωσης)
  • Τροποποίηση της άσκησης/ δραστηριότητας

Εικόνα 1: Παρατροχιλίτιδα-golfers elbow (http://www.physiofitcambridge.co.uk/blog/golfers-elbow-pain-symptoms-causes-treatment/)

Εικόνα 2: Διατατικές ασκήσεις-Παρατροχιλίτιδα

Εικόνα 3: Ασκήσεις ενδυνάμωσης-Παρατροχιλίτιδα

Εικόνα 4: Tecar therapy-Παρατροχιλίτιδα

Εικόνα 5: Laser Hilt-Παρατροχιλίτιδα

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4986646/

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3435941/

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4060314/