ΝΟΣΟΣ Osgood- Shlatter

ΝΟΣΟΣ Osgood- Shlatter

Ορισμός

Η αποφυσίτιδα του κνημιαίου κυρτώματος αποτελεί ένα σύνδρομο υπέρχρησης και είναι μια κοινή αιτία πόνου στο γόνατο τωναθλούμενων εφήβων. Το σύνδρομο αυτό εμφανίζεται στην αναπτυξιακή ηλικία και εκδηλώνεται με έντονο πόνο, πρήξιμο και ευαισθησία στην περιοχή του πρόσθιου κνημιαίου κυρτώματος.

Επιδημιολογία

Η συνηθέστερη ηλικία εμφάνισης είναι 10-15 ετών στα αγόρια και 8-13 ετών στα κορίτσια, κατά τη διάρκεια δραστηριοτήτων όπως το τρέξιμο ή το άλμα. Τα συμπτώματα είναι αμφοτερόπλευρα σε ποσοστό 20%. Το σύνδρομο υφίεται μετά το τέλος της σκελετικής ανάπτυξης και συνήθως έχε διάρκεια 6-18 μήνες.

Θεραπεία: η θεραπεία είναι συντηρητική. Συνίσταται ανάπαυση και αποφυγή ή τροποποίηση δραστηριοτήτων που προκαλούν τα συμπτώματα. Χορήγηση αναλγητικών και μη στεροειδών αντιφλεγμονωδών φαρμάκων (ΜΣΑΦ). Στο οξύ στάδιο συνίσταται η χρήση νάρθηκα ακινητοποίησης για σύντομο χρονικό διάστημα.

Φυσικοθεραπευτική αντιμετώπιση

  • Tecar therapy
  • Shockwave therapy
  • Βελονισμός
  • Ηλεκτρικός ερεθισμός TENS,
  • Ηλεκτρικός μυϊκός ερεθισμός EMS,
  • Kinesio Τaping, για τη διόρθωση  της λανθασμένης  θέσης της επιγονατίδας,
  • Πρόγραμμα δατάσεων και ενδυνάμωσης,
  • Έλεγχος ανισοσκελίας και σύσταση για κινητική και κινηματική ανάλυση βάδισης καθώς και χρήση εξατομικευμένων ορθωτκών πελμάτων
  • Παγοθεραπεία

Εικόνα: Νόσος Osgood Shlatter (https://eastgippslandosteopathy.com.au/2017/08/is-osgood-schlatter-disease-as-serious-as-it-sounds/)