ΝΕΥΡΩΜΑ MORTON

ΝΕΥΡΩΜΑ MORTON

Το νεύρωμα Morton είναι μια αρκετά συχνή πάθηση του ποδιού που επηρεάζει κυρίως την μέση ηλικία και με αυξημένη συχνότητα στον γυναικείο πληθυσμό.

Επαναλαμβανόμενοι τραυματισμοί, ισχαιμία καθώς και παγίδευση του τρίτου πελματιαίου δακτυλικού νεύρου μπορεί να οδηγήσουν στην εμφάνιση της παθολογίας αυτής, με εμφάνιση μεταξύ του 2ου και 3ου δακτύλου του ποδιού.

Οι συχνότερες μη επεμβατικές θεραπευτικές παρεμβάσεις αφορούν, τροποποίηση υποδημάτων, εξατομικευμένους ορθωτικούς πάτους, καθώς και εγχύσεις τοπικών αναισθητικών και φαρμακευτική αγωγή.

Σύμφωνα με μια πρόσφατη ερευνητική μελέτη η θεραπεία κρουστικών κυμάτων (shockwave) είναι ικανή να μειώση τα συμπτώματα σε άτομα που εμφανίζουν νεύρωμα Morton.

Εικόνα 1: Νεύρωμα Morton-Εξατομικευμένοι ορθωτικοί πάτοι

Εικόνα 2: Shockwave therapy