ΚΕΦΑΛΑΓΙΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΓΙΕΣ

Στις σύγχρονες κοινωνίες, η κεφαλαλγία είναι η συχνότερη νευρολογική πάθηση και ένα από τα συχνότερα σύνδρομα χρόνιου πόνου που απασχολεί μεγάλο αριθμό ανθρώπων όλων των ηλικιών. Προσβάλλει τουλάχιστον ένα στα δέκα άτομα, με πιο μεγάλη συχνότητα στις γυναίκες ενώ η κορύφωση της επίπτωσής της είναι ανάμεσα στα 20 και 50 χρόνια 1. 

 Η Διεθνής Εταιρεία Κεφαλαλγίας έχει κάνει μια ταξινόμηση των κεφαλαλγιών που ανανεώνεται περιοδικά ώστε να βοηθά στην αιτιολόγηση τους και στη θεραπευτική τους αντιμετώπιση. Η τελευταία διεθνής ταξινόμηση του 2013, περιλαμβάνει 14 κατηγορίες κεφαλαλγιών, πρωτοπαθείς και δευτεροπαθείς, με 2 έως 18 υποδιαιρέσεις ειδών κεφαλαλγίας σε κάθε κατηγορία. Κύριες κατηγορίες κεφαλαλγιών είναι η ημικρανία και η κεφαλαλγία τύπου τάσεως, καθώς και η αθροιστική κεφαλαλγία, η χρόνια καθημερινή κεφαλαλγία, οι νευραλγίες και προσωπαλγίες, κ.α 2 .

Πηγή

1. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18339350

2.https://www.ichd-3.org/wpcontent/uploads/2016/08/InternationalHeadacheClassificationIIIICHDIII-2013-Beta-1.pdf

#headache

ΚΕΦΑΛΑΛΓΙΑ ΤΥΠΟΥ ΤΑΣΕΩΣ

Η Κεφαλαλγία Τύπου  Τάσεως είναι το πιο κοινό είδος κεφαλαλγίας αλλά τυγχάνει μικρότερης προσοχής από τις υγειονομικές αρχές, τους κλινικούς ερευνητές ή τους φαρμακολογούς από ότι η ημικρανία. Το γεγονός αυτό οφείλεται στο ότι τα περισσότερα άτομα με αραιές ή συχνές κεφαλαλγίες τύπου τάσεως δεν απευθύνονται σε κάποιο γιατρό αλλά το αντιμετωπίζουν μόνοι τους ακόμα και με αναλγητικά που δεν προϋποθέτουν συνταγή γιατρού εάν χρειαστεί 1. 

Συμπτώματα

H ΚΤT είναι μια «ήπια» μορφή κεφαλαλγίας που επαναλαμβάνεται με επεισόδια διάρκειας από 30 λεπτά έως μερικές ημέρες. Ο πόνος χαρακτηρίζεται ως πιεστικός, ήπιας ή μέτριας έντασης, με αμφίπλευρο εντοπισμό, που δεν επιδεινώνεται με τη συνηθισμένη σωματική δραστηριότητα. Μπορεί να περιγραφεί σαν μια μέγγενη που σφίγγει δυνατά γύρω από το μέτωπο, όλο το κεφάλι, ή ως ένα αίσθημα βάρους. Είναι πιθανό να συνοδεύεται από ηχοφοβία ή φωτοφοβία, όχι όμως και από τα δύο. Σπανιότερα, αναφέρονται αισθήματα ζάλης ή και τάση προς έμετο 2.

Θεραπευτική αντιμετώπιση

Πρώτη προτεραιότητα και βασικός στόχος της θεραπευτικής παρέμβασης στις ΚΤΤ όπου συνυπάρχουν Μυοπεριτονιακά Σύνδρομα είναι η αντιμετώπιση του πόνου και η αποκατάσταση του χαμένου εύρους κίνησης μυών και αρθρώσεων. Αυτό δεν θα επιτευχθεί αν η θεραπευτική παρέμβαση δεν εστιαστεί στους παράγοντες εκείνους που ευθύνονται για τον οξύ πόνο δηλαδή στην απενεργοποίηση των ευαίσθητων σημείων και των σημείων trigger (κεντρικών και δορυφορικών) της περιφέρειας. Ο συνδυασμός  φαρμακευτικής αγωγής (αντιφλεγμονώδη, παυσίπονα, μυοχαλαρωτικά), επεμβατικών τεχνικών (διηθήσεις, dry needling) και φυσικών μέσων (υπέρηχοι και αναλγητική ηλεκτροθεραπεία) έχει αποδειχθεί ιδιαίτερα αποτελεσματικός για την αντιμετώπιση του οξέος άλγους.

Τελικός στόχος, είναι η κατάρτιση ενός προγράμματος αποκατάστασης που θα αποτρέψει τις συχνές υποτροπές, φαινόμενο ιδιαίτερα συχνό στον μυοσκελετικό πόνο. Αυτό επιτυγχάνεται είτε απομακρύνοντας τον αιτιολογικό παράγοντα (όπου αυτό είναι δυνατόν) είτε διατηρώντας τους περιφερικούς ιστούς (μύες, τένοντες, συνδέσμους, νεύρα) και τις αρθρώσεις σε καλή λειτουργική κατάσταση.  

Στην ερευνητική μελέτη των Georgoudis et al. που πραγματοποιήθηκε στους χώρους των PhysioPain Group, αποδεικνύεται ότι η θεραπευτική προσέγγιση με βελονισμό και πρωτόκολλο αυτοδιατάσεων, αλλά και ο συνδυασμός τους με φυσικοθεραπεία, επιφέρει σημαντικά βελτιωμένα αποτελέσματα στη μείωση του πόνου, καθώς και στην αύξηση ποιότητας ζωής των ασθενών. Η επιπρόσθετη συνδυαστική εφαρμογή τεχνικών φυσικοθεραπείας βελτιώνει στατιστικά σημαντικά περαιτέρω το αναλγητικό αποτέλεσμα 3.

Εικόνα 1: Κεφαλαλγία και Βελονισμός

Εικόνα 2: Κεφαλαλγία και Διατατικές Ασκήσεις

Πηγή

1. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18093564

2. https://www.ichd-3.org/wpcontent/uploads/2016/08/InternationalHeadacheClassificationIIIICHDIII-2013-Beta-1.pdf

3. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30425565

#tensiotypeheadache #physiotherapy #acupuncture