ΚΑΤΑΓΜΑ ΣΚΑΦΟΕΙΔΟΥΣ

ΚΑΤΑΓΜΑ ΣΚΑΦΟΕΙΔΟΥΣ

Το κάταγμα του σκαφοειδούς συμβαίνει συνήθως (έπειτα από πτώση επάνω στον καρπό), σε θέση υπερέκτασης και κερκιδικής απόκλιση του καρπού , συχνότερα σε νεότερους σε ηλικία, ασθενείς. Οι ασθενείς παρουσιάζουν ευαισθησία στην ανατομική ταμπακοθήκη και λιγότερο συχνά στο φύμα του σκαφοειδούς.

Αντιμετώπιση : Η συντηρητική θεραπεία είναι κατάλληλη για τα απαρεκτόπιστα κατάγματα και συνίσταται ακινητοποίηση με γύψινο επίδεσμο

ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ

Η φυσικοθεραπευτική αντιμετώπιση έχει ως στόχοτο πλήρες εύρος τροχιάς της άρθρωσης, την μείωσητου οιδήματος και τη μείωση του πόνου.

  • Tecar therapy
  • Laser
  • Υπέρηχος
  • Manual therapy –τεχνικές κινητοποίησης
  • Κινησιοθεραπεία (Διατάσεις και ασκήσεις ενδυνάμωσης)

Εικόνα: Κάταγμα σκαφοειδούς (https://www.topphysioroma.it/mano-e-polso/frattura-scafoide/)