ΚΑΤΑΓΜΑ ΠΗΧΕΟΡΚΑΠΙΚΗΣ

ΚΑΤΑΓΜΑ ΠΗΧΕΟΡΚΑΠΙΚΗΣ

Κάταγμα Colles

Εξωαρθρικό κάταγμα κάτω επίφυσης κερκίδας με ραχιαία παρεκτόπιση (παραμόρφωση πιρουνιού) . Δημιουργείται μετά από πτώση επάνω στην ανοικτή παλάμη.

ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ

Oι στόχοι περιλαμβάνουν τη διατήρηση της ανάταξης μέχρι την πόρωση του κατάγματος, την αποκατάσταση της λειτουργικότητας του καρπού και του χεριού και την πρόληψη πρώιμης κερκιδοκαρπικής αρθρίτιδας.

  • Manual therapy- τεχνικέςκινητοποίησης
  • Φυσικάμέσα για μείωσηπόνου και οιδήματος ( Υπέρηχοι , Tecartherapy)
  • Ασκήσεις (εύρους και ενδυνάμωσης)

Κάταγμα Smith

Εξωαρθρικό κάταγμα κάτω επίφυσης κερκίδας με παλαμιαία παρεκτόπιση . Δημιουργείται μετά από πτώση σε κλειστή παλάμη.

ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ

Oι στόχοι περιλαμβάνουν τη διατήρηση της ανάταξης μέχρι την πόρωση του κατάγματος, την αποκατάσταση της λειτουργικότητας του καρπού και του χεριού, καθώς και την πρόληψη πρώιμης κερκιδοκαρπικής αρθρίτιδας.

  • Manual therapy- τεχνικές κινητοποίησης
  • Φυσικά μέσα για μείωση πόνου και οιδήματος ( Υπέρηχοι , Tecartherapy)
  • Ασκήσεις (εύρους και ενδυνάμωσης)

Κάταγμα Barton

Ενδοαρθρικό κάταγμα κάτω πέρατος κερκίδας από δυνάμεις διάτμησης . Διακρίνονται σε ραχιαία ή παλαμιαία κατάγματα ενώ παράλληλα με το κάταγμα συμβαίνει εξάρθρημα κερκιδοκαρπικής.

ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ

Oι στόχοι περιλαμβάνουν τη διατήρηση της ανάταξης μέχρι την πόρωση του κατάγματος, την αποκατάσταση της λειτουργικότητας του καρπού και του χεριού, την πρόληψη πρώιμης κερκιδοκαρπικής αρθρίτιδας.

  • Manual therapy- τεχνικές κινητοποίησης
  • Φυσικά μέσα για μείωση πόνου και οιδήματος ( Υπέρηχοι , Tecartherapy)
  • Ασκήσεις (εύρους και ενδυνάμωσης)

Eικόνα : Απεικόνιση των καταγμάτων colles , smith . Διαθέσιμο στον διαδικτυακό ιστότοπο :

https://www.arthroscopicsurgery.gr/Pathiseis/Trauma/Katagma-Kerkidas (10/02/2019)