ΚΑΡΠΟΣ

ΚΑΡΠΟΣ

Ο πόνος στο καρπό (πηχεοκαρπική) μπορεί να οφείλεται σε τενοντίτιδες (De Quervain), σύνδρομο καρπιαίου σωλήνα, κατάγματα, σύνδρομα υπέρχρησης όπως το χέρι του μουσικού κλπ.

 

Τα αίτια εμφάνισης πόνου στην πηχεοκαρπική μπορεί να είναι από πτώσεις, αυξημένης διάρκεια εργασία, κακή και παρατεταμένη θέση εργασίας, παρατεταμένη χρήση Η/Υ, χειρωνακτική εργασία κ.α.

 

Η στοχευμένη φυσικοθεραπεία με τεχνικές διαχείρισης του πόνου μπορεί να βοηθήσει τα άτομα που πάσχουν από πόνο στο καρπό. Με τη χρήση φυσικοθεραπευτικών τεχνικών όπως η χειροπρακτική, οστεοπαθητική, τεχνικές κινητοποίησης, dry needling, βελονισμός, ηλεκτροβελονισμός, ergon technique και μέσων υψηλής τεχνολογίας όπως η Διαμαγνητική Αντλία, το Laser, το Τecar, καθώς και με την βοήθεια της θεραπευτικής άσκησης μπορεί να εξαλειφθούν συμπτώματα όπως ο πόνος, το αίσθημα βάρους, η δυσκαμψία και γενικά τα συμπτώματα του ασθενή. Επίσης, οι σωστές εργονομικές συμβουλές και τροποποιήσεις μπορούν να βοηθήσουν περαιτέρω στην αποφυγή υποτροπών.

Συνήθως απαιτείται ένας αριθμός 6-8 θεραπειών προκειμένου να τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητα της θεραπείας, αν και για κάποιους ασθενείς μπορεί να χρειάζεται μεγαλύτερος αριθμός συνεδριών για τη πλήρη εξάλειψη των συμπτωμάτων.

Το κόστος των θεραπειών ξεκινάει από τα 25€ και προσαρμόζεται ανάλογα το είδος της θεραπείας, ενώ καλύπτεται συνήθως από τις ιδιωτικές σας ασφάλειες.

 

 • Σύνδρομο καρπιαίου σωλήνα
 • Τενοντίτιδα de quervain
 • Κάταγμα σκαφοειδούς
 • Χέρι του μουσικού
 • Κατάγματα πηχεοκαρπικής

Φυσικοθεραπευτικές παρεμβάσεις:

 

 • Τεχνικές με τα χέρια (Manual Therapy)
 • Βελονισμός Βιοιατρικός και Παραδοσιακός
 • Ηλεκτροβελονισμός, Ωτοβελονισμός
 • Διαμαγνητική αντλία
 • Tecar Therapy – Θεραπεία με ραδιοσυχνότητες
 • Θεραπευτική άσκηση
 • Θεραπευτική μάλαξη
 • Ergon technique – Θεραπεία με ειδικά εργαλεία
 • Χειροπρακτική
 • HILT Laser Therapy – Θεραπεία με υψηλής έντασης laser
 • Shockwave Therapy – Θεραπεία με Κρουστικά