Βοηθήστε μας να γίνουμε καλύτεροι

Ο σκοπός του παρακάτω ερωτηματολογίου είναι να εξετάσει πόσο ικανοποιημένος/η είστε από το επίπεδο εξυπηρέτησης που σας προσφέρει το PhysioPain Group. Παρακαλούμε συμπληρώστε το ερωτηματολόγιο με βάση την πραγματική σας γνώμη.

Με αυτό τον τρόπο θα μας βοηθήσετε να βελτιώσουμε την ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχουν τα κέντρα θεραπείας πόνου και φυσικοθεραπευτικής αποκατάστασης.