Κατασκευή Ορθωτικών

To PhysiopainGroup,μέσω  της ειδικής μονάδας της Medisteps που διαθέτει, έχει καθετικοποιήσει την κατασκευή ορθωτικών (μέτρηση, σχεδιασμός, κατασκευή, εφαρμογή) χρησιμοποιώντας τα καλύτερα Ευρωπαϊκά και Αμερικάνικα προϊόντα γι’ αυτό τον σκοπό (American Podiatric Medical Association).

Σχεδιασμός, Κατασκευή & Εφαρμογή Δυναμικών Πελμάτων

  • Οι μετρήσεις που έγιναν συνδυάζονται με τα κλινικά στοιχεία που καταγράφει ο θεραπευτής διαφοροποιώντας και εξατομικεύοντας πλήρως το πρωτότυπο για κάθε εξεταζόμενο.
  • Μέσα από μια πολύπλοκη διαδικασία συνδυασμού των στοιχείων σχεδιάζεται το τελικό τρισδιάστατο ψηφιακό αποτύπωμα του εξεταζόμενου το οποίο είναι μοναδικό για κάθε περίπτωση.

Η τελική εφαρμογή στο παπούτσι του εξεταζόμενου, τυχόν περαιτέρω συμβουλές καθώς και οι οδηγίες χρήσης προκειμένου να αποφευχθούν προβλήματα εξοικείωσης δίνονται από τον θεράποντα σε ξεχωριστή συνάντηση με τον εξεταζόμενο.

Χαρακτηριστικά, καταστάσεις που μπορούν να βελτιωθούν από την χρήση δυναμικών ορθωτικών πελμάτων είναι:

  • Ανισοσκελία (πραγματική, λειτουργική)
  • Διαβητικό πόδι
  • Παιδικό πέλμα
  • Χρόνιοι πόνοι των κάτω άκρων
  • Αθλητικό πέλμα (ξεχωριστό για κάθε σπορ)
  • Ανατομικές ιδιαιτερότητες της ποδικής καμάρας (βλαισοπλατυποδία, ραιβοποδία, ιπποποδία)
  • Πελματιαία απονευρωσίτιδα, πτώση μεταταρσίων, άκανθα πτέρνης
  • Καταστάεις όπου έμμεσα βελτιώνονται από χρήση ορθωτικού πάτου όπως υπέρμετρη λόρδωση, ραιβογωνία – βλαισογωνία γόνατος, ισχίου, κ.λ.π.