ΔΙΑΣΤΡΕΜΜΑ ΠΟΔΟΚΝΗΜΙΚΗΣ

ΔΙΑΣΤΡΕΜΜΑ ΠΟΔΟΚΝΗΜΙΚΗΣ

Οι συνδεσμικές κακώσεις της ποδοκνημικής άρθρωσης (διαστρέμματα) είναι ένας αρκέτα συχνός τραυματισμός του ποδιού που αφορά τον γενικό πλυθησμό, ενώ αφορά το 15% των αθλητικών κακώσεων. Εμφανίζονται συχνότερα σε αθλητές ποδοσφαίρου, καλαθοσφαίρισης, πετοσφαίρισης, σύγχρονου χορού και μπαλέτου.

Τα διαστρέμματα της έξω επιφάνειας της ποδοκνημικής είναι συχνότερα σε σχέση με την εσωτερική επιφάνεια και σε αρκετές περιπτώσεις περιλαμβάνουν και μυοτενοντιες κακώσεις στους περονιαίους μύες και θυλακικές κακώσεις στην ποδοκνημική.

Αίτια

 • Μειωμένη μυϊκή δύναμη
 • Μειωμένη ελαστικότητα των μυών της ποδοκνημικής
 • Έλλειψη καλής ιδιοδεκτικότητας και ισορροπίας
 • Εμβιομηχανικές ανωμαλίες (υπτιασμός)
 • Ακατάλληλα υποδήματα

Τα διαστρέμματα της ποδοκνημικής ταξινομούνται σε σε κατηγορίες ανάλογα με το μέγεθος του τραυματισμού, οι οποίες είναι οι εξής:

 • 1ου βαθμού (ήπια διαστρέμματα με μικρή συνδεσμική ρήξη)
 • 2ου βαθμού (μερική ρήξη συνδεσμικών ινών)
 • 3ου βαθμού (πλήρη ρήξη των συνδεσμικών ινών)

Συμπτώματα-Κλινική εικόνα

 • Οίδημα γύρω από τα σφυρά
 • Πόνος
 • Περιορισμένη κινητικότητα
 • Αυξημένη αστάθεια

ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ

Η φυσικοθεραπευτική αντιμετώπιση έχει ως στόχο τις πρώτες μέρες την μείωση του οιδήματος και του πόνου, καθώς και επιτάχυνση της αποκατάστασης. Στο επόμενο στάδιο σημαντική είναι η απομάκρυνση του οιδήματος, η αποκατάσταση του εύρους και της μυϊκής δύναμης και η έναρξη της ευθυγράμμισης των συνδεσμικών ινών. Στο τελικό στάδιο του τραυματισμού στόχος είναι η αποκατάσταση της δύναμης, της ελαστικότητας και ισορροπίας της ποδοκνημικής.

Φυσικοθεραπευτικές παρεμβάσεις:

 • Κρυοθεραπεία σε ανάρροπη θέση
 • Περίδεση
 • Laser
 • Tecar therapy
 • Θεραπευτική μάλαξη
 • Διατατικές ασκήσεις
 • Μυϊκή ενδυνάμωση των μυών της ποδοκνημικής
 • Ασκήσεις ισορροπίας και ιδιοδεκτικότητας
 • Εξατομικευμένοι ορθωτικοί πάτοι

Εικόνα 1: Διάστρεμμα ποδοκνημικής (https://www.integrityphysio.com.au/sprained-ankle-treatment-and-recovery/)

Εικόνα 2: Περίδεση ποδοκνημικής (https://healthengine.com.au/info/treat-sprained-ankle)

Εικόνα 3: Laser Hilt-Διάστρεμμα ποδοκνημικής

Εικόνα 4: Tecar therapy-Διάστρεμμα ποδοκνημικής

Εικόνα 5: Περίδεση-Διάστρεμμα ποδοκνημικής

Πηγή:

 1. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18765675
 2. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18538772
 3. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/14964587
 4. https://www.bmj.com/content/340/bmj.c1964
 5. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16515420