ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΙΟΥ

ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΙΟΥ

Η ολική αρθροπλαστική αποτελεί την επεμβατική μέθοδο για την διόρθωση της άρθρωσης του ισχίου, κατά την οποία η αρθρική επιφάνεια της κοτύλη, η κεφαλή και ο αυχένας του μηριαίου οστού αντικαθίστανται από μεταλλικές προθέσεις.

  • Σκοπός της αρθροπλαστικής είναι η ανάκτηση της φυσιολογικής λειτουργίας της άρθρωσης. Βασική προϋπόθεση για την πραγματοποίηση της ολικής αρθροπλαστικής αποτελεί η αδυναμία του ασθενούς να ανταποκριθεί στην συντηρητική θεραπεία(φυσικοθεραπευτική-φαρμακευτική)που έχει προηγηθεί αλλά και η απώλεια της λειτουργικότητάς του.
  • Η αποκατάσταση μετά την χειρουργική επέμβαση είναι μια μακρά περίοδος που απαιτεί υπομονή και προσήλωση εκ μέρους του ασθενούς στις οδηγίες του χειρουργού και του φυσικοθεραπευτή ώστε να ολοκληρωθεί επιτυχώς.

Λαμβάνοντας υπ’ όψιν πάντοτε την τεχνική και τα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν αλλά και την ηλικία, την κατάσταση και την πάθηση του ασθενούς, οργανώνεται ένα προοδευτικό πρόγραμμα αποκατάστασης τριών φάσεων μέχρι ο ασθενής να ξαναγίνει λειτουργικός.

  • Κατά την φάση της μέγιστης προστασίας, σκοπός του προγράμματος είναι η μείωση του πόνου και η μερική ανάκτηση της κινητικότητας και της δύναμης του χειρουργημένου μέλους, ενώ ξεκινά η μερική φόρτιση του πάσχοντος μέλους. Αυτό επιτυγχάνεται με ήπιες ασκήσεις ενδυνάμωσης και ασκήσεις για βελτίωση της ελαστικότητας. Εκτός από τους στόχους του προγράμματος, γίνονται και οι απαραίτητες εργονομικές μετατροπές στο σπίτι του ασθενούς για την βελτίωση της αυτονομίας του και την εξάλειψη κινδύνων που μπορούν να προκαλέσουν κάποιον τραυματισμό.
  • Κατά την φάση μερικής προστασίας, σκοπός του προγράμματος είναι η ενδυνάμωση των μυών γύρω από την άρθρωση του ισχίου, η βελτίωση της κινητικότητας του ισχίου και η πλήρης λειτουργικότητα του ασθενούς ώστε να βαδίζει χωρίς βοηθήματα. Οι ασκήσεις ενδυνάμωσης είναι αυξημένης δυσκολίας συγκριτικά με την φάση μέγιστης προστασίας ενώ συνεχίζονται οι διατατικές ασκήσεις.
  • Τέλος, στην φάση ελεύθερων δραστηριοτήτων ο φυσικοθεραπευτής σκοπεύει στην επανένταξη του ασθενούς στις πρότερες επαγγελματικές, κοινωνικές, ψυχαγωγικές του δραστηριότητες, χωρίς την ανάγκη υποστήριξης από βοηθήματα.

Εικόνα 1: Αρθροπλαστική ισχίου

Εικόνα 2: Ασκήσεις ενδυνάμωσης σε αρθροπλαστική ισχίου

Εικόνα 3: Ασκήσεις ενδυνάμωσης σε αρθροπλαστική ισχίου

Εικόνα 4: Κινητοποίηση ισχίου